Přisvětlení přechodu

Vidět a být viděn je základní předpoklad bezpečnosti silničního provozu. Pro splnění tohoto předpokladu zejména ve večerních a nočních hodinách slouží systém přisvětlení přechodů pro chodce. Jedná se o zvýraznění vlastního místa přechodu pro chodce a chodce na něm.

Zvýraznění je prováděno barvou světla odlišnou od okolního veřejného osvětlení (většinou změnou teplotního stupně bílé barvy), intenzitou a směrovým charakterem osvětlení tak, že chodec je osvětlen ze směru jízdy vozidla a je ve velkém pozitivním kontrastu vůči tmavšímu pozadí. Použitím odlišné barvy a intenzity osvětlení je dosaženo toho, že přechod i chodec na něm je účinně zvýrazněn.