Systém aktivní bezpečnosti 3. generace

3. generace (aktivní systém bezpečnosti) rozvijí 2. generaci zejména o automatické rozpoznání chodce na přechodu pro chodce a v jeho těsné blízkosti. Odpadá tedy použití chodeckého tlačítka.

O upozornění na aktuální výskyt chodce/chodců se stará dynamický detektor, který je vždy na míru přizpůsoben konkrétnímu přechodu a prostředí. Indikace řidiči jedoucího vozidla je opět dána změnou režimu LED návěstidel (např. změna barvy a frekvence blikání).

Součástí systému je i chodecký detektor, který zapříčiní, že doba upozornění na chodce není pevně daná, ale je přesně úměrná aktuálnímu výskytu chodců v zóně přechodu pro chodce. I velmi pomalu jdoucí osoba je spolehlivě detekována po celou dobu překonávání vozovky.

Dynamická detekce chodce

  • Umožňuje včasné upozornění řidiče na přecházejícího chodce.
  • Funguje non-stop, bez zpoždění a prodlev.
  • Doba indikace je přesně úměrná aktuálnímu výskytu chodců v zóně přechodu pro chodce.
  • Upozornění o vstupu chodce na přechod je poskytnuto řidiči dříve, než chodec skutečně vstoupí do vozovky.
  • Upozornění o aktuálním výskytu chodce je signalizováno po celou dobu jeho pohybu po přechodu. I velmi pomalu jdoucí osoba malého vzrůstu je spolehlivě detekována po celou dobu překonávání vozovky.
  • Významné zvýšení bezpečnosti chodců na víceproudých komunikacích, kde často dochází ke kolizním situacím vlivem nepozornosti řidičů.

Příklady možného upozornění a indikace:

 • stav 1 – není přítomen chodec. LED návěstidla nepřerušovaně svítí bílou barvou pro samotné zvýraznění místa přechodu pro chodce.
 • stav 2 – POZOR CHODEC! LED návěstidla přerušovaně blikají červenou barvou.