Systém aktivní bezpečnosti 2. generace

2. generace “bezpečných přechodů” rozvijí pasivní systém 1. generace o aktivní upozornění na výskyt chodce, jehož záměrem je vstoupit do vozovky.

O upozornění se postará sám chodec, a to za pomoci chodeckého tlačítka, jehož aktivací dojde ke změně režimu LED návěstidel (např. změna barvy a frekvence blikání). Řidič jedoucího vozidla tak dostane jasný signál o přítomnosti chodce na přechodu pro chodce a v jeho těsné blízkosti.

Systém krom chodeckého tlačítka obsahuje i chodecký detektor, který zapříčiní, že doba upozornění na chodce není pevně daná, ale je přesně úměrná aktuálnímu výskytu chodců v zóně přechodu pro chodce. I velmi pomalu jdoucí osoba je spolehlivě detekována po celou dobu překonávání vozovky.

Příklady možného upozornění a indikace:

  • stav 1 – není přítomen chodec. LED návěstidla nepřerušovaně svítí bílou barvou pro samotné zvýraznění místa přechodu pro chodce.
  • stav 2 – POZOR CHODEC! LED návěstidla přerušovaně blikají červenou barvou.