Systém pasivní bezpečnosti 1. generace

1. generace (pasivní systém bezpečnosti) je základní verzí “bezpečných přechodů”. Úprava spočívá ve využití zapuštěných obousměrných LED návěstidel, čímž dochází k účinnému zvýraznění přechodu pro chodce v celé jeho šíři.

Pasivní systém v tomto případě znamená, že návěstidla budou nepřetržitě fungovat dle nastaveného režimu (kombinace barev a frekvence blikání). Přítomnost chodce na přechodu pro chodce či v jeho těsné blízkosti tedy nebude mít na systém žádný vliv. Dynamická regulace svítivosti (v závislosti na okolních podmínkách a osvětlení) zůstává zachována.